top of page

【做足10次紮肚 - 只需$7,880】

加送脊骨及盆骨檢查 (專業脊醫主理)

 

包括:

✴5次60分鐘傳統古法紮肚療程:

45分鐘排毒按摩

1⃣先會幫媽媽按摩背部,因背部有膀胱經,通過背部按摩,有效幫媽媽排水排毒,加速新陳代謝從而加快療程效果

2⃣按摩肩頸位,幫媽媽放鬆舒緩

3⃣按摩腰位,重塑腰型線條

4⃣選用獨家代理Tanamera 天然薑按摩油按肚腹,有效驅肚風、排水、排毒、收緊、暖宮,官方按肚手法有助內臟復原、子官提升!

5⃣用草球熱敷肚腹,有助暖宮、幫助子宮收縮回復產前狀態

15分鐘 - 傳統古法紮肚

6⃣敷上天然修腹肚膜、可減淡妊娠紋、驅肚風、排水、排毒、暖宮

7⃣最後幫媽媽綁上Tanamera 純棉紮肚帶,由臀部紮到胸底,有助修緊臀部、盤骨、肚腹。紮肚帶360度承托腰背,改善腰痛問題

 

✴5次25分鐘傳統古法紮肚療程:

1⃣選用獨家代理Tanamera 天然薑按摩油按肚腹,有效驅肚風、排水、排毒、收緊、暖宮,官方按肚手法有助內臟復原、子官提升!

2⃣敷上天然修腹肚膜、可減淡妊娠紋、驅肚風、排水、排毒、暖宮

3⃣最後幫媽媽綁上Tanamera 純棉紮肚帶,由臀部紮到胸底,有助修緊臀部、盤骨、肚腹。紮肚帶360度承托腰背,改善腰痛問題

 

媽媽可完成5次全套60分鐘紮肚療程後, 再做5次淨按肚腹加紮肚!

做足10次紮肚療程!

幫媽媽慳多D、又可keep 住好效果

 

❇名額有限! 先到先得!額滿即止!❇

*以上優惠只適用於到店療程

 

本店紮肚師均有雙重國際認証:

考獲馬來西亞Tanamera /印尼Jamu Spa School 產後護理古法紮肚課程,全部以Distinction 優異成績畢業,而且按摩經驗豐富,用心待客

 

配合排毒、排水、塑型按摩- 媽媽認同「修腹、修盆骨」效果很快見到

完成第一天療已經可開始見到變化

*可以看看我們的客人實證及媽媽真實留言了解

 

除了修腹,也幫助「子宮提升、修復產後擴闊了的盆骨、胸骨」

 

因坊間好多紮肚,只紮肚腹位,沒有紮埋盆骨位置,令力度過度集中於腹部,這有機會導致子宮下垂

但我哋專業認可紮肚師是幫客人由下至上從臀部紮至胸底,反而有助子宮提升

 

10次到店古法紮肚優惠 - 50%訂金

HK$12,890.00 Regular Price
HK$3,940.00Sale Price
    bottom of page